Uutuudet

Kirjastoon hankittuja uutuuskirjoja pääsee tarkastelemaan reaaliaikaisesti täällä.

 

 

Nuorisotiedon kirjaston uutuusluettelo  1/2019 (18.12.18-18.4.19)


 

Kirjeitä tuntemattomalle nuorelle / Esipuheen kirjoittaja: Anna-Maria Talvio ; kirjoittajat: Áilu Valle [ja 76 muuta] ;Helsinki : Like, 2018. - 149 s.

 

Resilienssi : muutosten kohtaamisen taito / Poijula, Soili. 2.p., Helsinki : Kirjapaja, 2018. - 266 s.

 

Viisas mieli : opas tunnesäätelyvaikeuksista kärsiville / Minna Sadeniemi, Miikka Häkkinen, Maaria Koivisto, Teemu Ryhänen, Anna-Liisa Tsokkinen ; piirrokset: Seija Rusanen

Helsinki : Duodecim, 2019. - 318 s.

 

Osalliseksi onnellisuudesta / Luukkala, Jouni. Helsinki : Duodecim, [2019]. - 216 s.

(Onni)

 

Juu ei : pieni kirja priorisoinnista / Tuominen, Saku. Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Otava, 2018. - 271 s.

 

Mitä sä rageet? : lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen / Jääskinen, Anne-Mari ; kuvittanut Pelliccioni, Sanna.  2. painos, Helsinki : Lasten keskus, 2018. - 256 s.


 

Yksin yliopistossa. Yliopisto-opiskelijoiden kokema yksinäisyys korkeakouluopiskelu elämänvaiheessa / Välimäki, Vesa

Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2018. - 80 s.

(Sosiologia/Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma. Pro gradu -tutkielma)


 

Näin aivot oppivat / Huotilainen, Minna. Jyväskylä : PS-kustannus, 2019. - 303 s. 

Tunne tunteesi / Myllyviita, Katja. 1. painos, Helsinki : Duodecim, 2016. - 255 s.

(Onni) 

Lasten yksinäisyys perhesiirtymissä : lasten merkityksenantoa tutkimassa / Kauko, Outi

Tampere : Tampere University Press, 2018. - 96 s.  (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN 1455-1616 ; 2437) Väitöskirja, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta,


 

 Nuoriso. Yleistä


 

Nuorisotutkimusseuran historiaa 1987-2018 / Paakkunainen, Kari.  Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura, 2018. - 530 s. (Julkaisuja ; 211)

Nuorisotutkimusverkosto; Kenttä


 

Ulkomaista syntyperää olevien nuorten hyvinvointi Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 [Elektroninen aineisto] / Halme, Nina ; Kanste, Outi; Klemetti, Reija; Kuusio, Hannamaria; Rajala, Rika; Seppänen, Johanna.  Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017. - 8 s.


 

The youth bulge : challenge or opportunity? / Weeks, John R. ; Fuigate, Debbie L. (eds.)

New York : International Debate Education Association, cop. 2012. - 201 s.


 

Situation of young people in the European Union : Commission Staff Working Document / Paolini, Giulia ; Horváth, Anna; Motiejunaite, Akvile. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 162 s. 


 

Tutkimusmenetelmät

 

Näytön paikka : tutkimustiedon käyttö ja väärinkäyttö / Raivio, Kari. Helsinki : Gaudeamus, 2019. - 285 s. 

 

Syistä selityksiin : kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä / Kaidesoja, Tuukka ; Kankainen, Tomi; Ylikoski, Petri (toim.)  Helsinki : Gaudeamus, 2018. - 339 s.


 

Sosiologia


 

Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina / Dufva, Mikko. Helsinki : Sitra, 2019. - 39 s.

(Sitran selvityksiä ; 142)


 

Halu / Emcke, Carolin. Tampere : Vastapaino, 2018. - 212 s.


 

"Naiseni on oma itsensä" : rakennettu luonnollisuus, ruumiilliset kulutustuotteet ja nuorten sukupuolten murros 1961-1973 / Frisk, Matleena. Helsinki : Nuorisotutkimusseura ; Nuorisotutkimusverkosto, 2019. - 233 s. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura ; 213)

Väitöskirja, Helsingin yliopisto,


 

"Minä uskon hyvään elämään." : Nuoret ja elämänkulussa rakentuva toimijuus [Elektroninen aineisto] / Juntunen, Anna. Helsinki : Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, 2019. - 79 s.


 

Lähiökylä : tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta / Junnilainen, Lotta. Tampere : Vastapaino, 2019. - 343 s. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, 

Politiikka. Osallistuminen

 

Vapaaehtoistoiminnan kurssi : menetelmiä ja kurssirunko / Lumikari, Heli ; Kostiainen, Aino; Saavalainen, Hanna-Leena [Helsinki] : Kansalaisareena, 2019. - 19 s.

(Kansalaisareenan julkaisuja ; 1/2019). Lisäksi Vapaaehtoistoiminnan tietopakettiin kuuluu Jeesaan -Vapaaehtoistoiminnan peli ja Osaamista vapaaehtoistyöstä : opettajien opas vapaaehtoistoiminnan kurssille [Oppimateriaali] / Kostiainen, Aino ; Lumiaro, Heli. [Helsinki] : 


 

Nuorten vaikuttamiskyselyn ja Vaikuta, älä valita!-päivien koontiraportti [Elektroninen aineisto]  2019. - 67 s.


 

Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla : Nuorisobarometri 2018 / Pekkarinen, Elina ; Myllyniemi, Sami (toim.)Helsinki : Valtion nuorisoneuvosto  ; Nuorisotutkimusseura ; Nuorisotutkimusverkosto ; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019. - 210 s.

 

 

Demokratia utopiana & sen vastavoimat / Eskelinen, Teppo.  Tampere : Vastapaino, 2019. - 172 s.


 

Developing participation through projects? : a case study from the Helsinki Metropolitan Area / Kuokkanen, Kanerva. Helsinki : University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies, 2016. - 257 s. (Publications of the Faculty of Social Sciences, 6, 2016). Väitöskirja, Helsingin yliopisto,

 

Oikeudenmukaisuuden ongelma / Häyry, Matti ; Takala, Tuija; Ahola-Launonen, Johanna (toim.). Helsinki : Gaudeamus, 2018. - 343 s.


 

Toivon politiikka / Honkasalo, Veronika. Helsinki : Into, 2019. - 145 s.


 

 Työ. Työllisyys


 

Opinnoista töihin : opas ammatillisten oppilaitosten ja erityisoppilaitosten ammattilaisille opiskelijoiden työllistymisen tueksi [Elektroninen aineisto] Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), 2018

(Sosiaali -ja terveyministeriön julkaisuja ; 13/2018)


 

Uraopas : työelämän lyhyt oppimäärä / Kattelus, Ritva ; Jokinen, Tom

Helsinki : Gaudeamus, 2017. - 250 s.


 

Kansainvälinen vapaaehtoistyö : välivuodesta eväitä tulevaisuuteen [Elektroninen aineisto] / Arell, Miira ; Koponen, Aino. Mikkeli : Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, 2018. - 68 s. (Opinnäyte)


 

Nuorisorikollisuus

 

Healing from hate : how young men get into--and out of--violent extremism / Kimmel, Michael S. Oakland, California : University of California Press, 2018. - 263 s.


 

Lastensuojelu. Nuortenhuolto

 

 

Nuoret palveluiden pauloissa : Nuorten elinolot vuosikirja 2018 / Gissler Mika, Kekkonen Marjatta, Känkänen Päivi (toim.). Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. - 200 s.

(Teema ; 30)

Yksin tulleet nuoret hallinnan kohteena : suomalainen yhteiskunta näköalattomuuden vai toivon rakentajana? : JANUS 2018:4 s. 370-378 [Artikkeli] / Kuusisto, Anna-Kaisa ; Korjonen-Kuusipuro, Kristiina


 

2020-luvun perhepolitiikkaa / Kontula, Osmo. Helsinki : Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos, 2018. - 135 s. (Katsauksia, ISSN 1455-2191 ; 52/2018)


 

Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat (NEET) nuoret, katsaus tilanteeseen ja toimenpiteisiin. . 19.2.2019 [Elektroninen aineisto] OKM. TEM. STM, 2019. - 7 s.

NEET-nuoret


 

Valmennuspaja-asiakkuus ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö [Elektroninen aineisto] / Surakka, Anne ; Paananen, Reija. Helsinki : Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2018. [Elektroninen aineisto] 53 s. :  (Diak puheenvuoro, ISSN 2343-2217 ; 19)


 

"Ne näki musta" : Huostassa olevien lasten hyvinvointi ja sijaishuoltoon liittyvät kokemukset [Elektroninen aineisto] / Laakso, Riitta. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019. - 86 s.


 

Merkityksellisiä polkuja : tarinoita lastensuojelun jälkihuollon merkityksellisyydestä [Elektroninen aineisto] / Paaso, Kati. Turku : Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalitieteiden laitos, 2018. - 126 s.


 

 Kasvatus. Koulutus. Yleistä

 

Matka palvelumuotoiluun : opas opettajalle / Euro, Laura ; Kapanen, Hanna; Kenttälä, Marjo; Kiviranta, Aino; Ilonen, Petra. Helsinki : Kehittämiskeskus Opinkirjo ry, 2017. - 74 s.

(Mokki ; 1)

 

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi / Leskisenoja, Eliisa ; Sandberg, Erja

Jyväskylä : PS-kustannus, 2019. - 189 s.

 

OOS-projekti : lukiolaisten oman oppimisen suunnitelman kehittäminen palvelumuotoilun avulla [Elektroninen aineisto] / Mehtälä, Karri (toim.) Helsinki : Helsingin kaupunki, 2018. - 79 s. PEL projektet : utveckling av studerandeorienterad bedömning genom servicedesign


 

Sosiaalipedagogiikka : kohti inhimillisempää yhteiskuntaa / Nivala, Elina ; Ryynänen, Sanna

Helsinki : Gaudeamus, 2019. - 422 s.


 

Oman oppimisen kapteeni / Norrena, Juho. Jyväskylä : PS-kustannus, [2019]. - 220 s.


 

Eriarvoistuva maailma - tasa-arvoistava koulu? / Rinne, Risto ; Haltia, Nina; Lempinen, Sonia; Kaunisto, Tuuli (toim.) Helsinki : Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 2018. - 419 s.

(Kasvatusalan tutkimuksia, ISSN 1458-1094 ; 78)


 

Koulutuksen lupaukset ja koulutususko / Silvennoinen, Heikki; Kalalahti, MIra;  Varjo, Janne (toim.) ; kirjoittajat Päivi Armila [ja 22 muuta] [Turku] : Suomen Kasvatustieteellinen Seura, [2018]. - 392 s. (Kasvatusalan tutkimuksia, 79)

 

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja. Vuosikirja 2017 [Elektroninen aineisto] / Kirjoittajat: Antti Maunu, Niina Manninen, Elina Kuusisto, Kirsi Tirri, Satu Lehto.  Kuopio : Suomen sosiaalipedagoginen seura ry., 2018


 

Pienryhmäohjaajan opas / Ståhlberg, Leena. Jyväskylä : PS-kustannus, 2019. - 169 s. 

Monikulttuurisuus. Globaalikasvatus

 

Vihaa vastaan / Emcke, Carolin.  Tampere : Vastapaino, 2017. - 217 s.


 

Kaikki mukana? : yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön / Jalonen, Riikka ; Heinonen, Laura.  Oulu : Koordinaatti, Oulun kaupunki, 2018. - 88 s.


 

Between insecurity and hope : reflections on youth work with young refugees / Pisani, Maria ; Basarab, Tanya; Bello, Barbara Giovanna; Laine, Sofia (eds.)

Strasbourg : Council of Europe, European Comission, 2018. - 218 s.

(Youth Knowledge ; #24) Youth Partnership


 

Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures [Elektroninen aineisto].  Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2019. - 192 s.


 

 Nuorisotyö


 

Digitalisaatio ja nuorisotyö / Lauha, Heikki ; NÕlvak, Kati (toim.) Verke (Finland), ENTK (Estland), 2019. - 146 s.


 

Maker-toiminta nuorisotyössä / Kiviniemi, Juha (toim.) Helsinki : Verke, 2019. - 105 s.

 

Maker-verksamhet i ungdomsarbete / Kiviniemi, Juha (toim.) Helsingfors : Verke, 2019. - 109 s.

 

Maker activities in youth work / Kiviniemi, Juha (toim.) Helsinki : Verke, 2019. - 109 s.


 

Moniääninen ruokaympäristö : ruokakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotaloilla / Kauppinen, Eila. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2018. - 269 s. (Kasvatustieteellisiä tutkimuksia ; numero 38) Väitöskirja, Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta,


 

En utredning om det finlandssvenska ungdomsarbetet / Lerche, Jessica ; Storlund, Greta; Ohlis, Oscar. Helsingfors : Föreningen Luckan rf, 2017. - 159 s.

 

Digitaalisuus järjestöjen nuorisotoiminnassa 2018 [elektroninen ainiesto]. Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, 2018. - 50 s.


 

Erityiskasvatus


 

Vammaiset nuoret ja liikunta / Eriksson, Susan ; Armila, Päivi; Rannikko, Anni (toim.)

Jyväskylä : Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, 2018. - 112 s.

(Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja ; 346)


 

ADHD-käsikirja / Berggren, Katariina ; Hämäläinen, Jari (toim.) Jyväskylä : PS-kustannus, [2018]. - 337 s. : 


 

Autismikirjo : näin tuet teini-ikäistä / Hattersley, Caroline ; suomentaja: Nykänen, Riitta

2. painos, Helsinki : Autismi- ja Aspergerliitto ry, 2018. - 77 sivua


 

Sairas sisko ja vaiettu veli : vertaisopas erityisen sisaruuden kohtaamiseen / Mäkinen, Arja

Tampere : Vastapaino, [2019]. - 207 s. ; 19 cm


 

Autismikirjo : tausta, diagnostiikka ja tutkimus / Timonen, Tero ; Castrén, Maija; Ärölä-Dithapo, Mari. Jyväskylä : PS-kustannus, [2019]. - 381 s. 

 

Vapaa-aika. Harrastukset


 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa : LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018 [Elektroninen aineisto] / Kokko, Sami ; Martin, Leena (toim.)  Helsinki : Valtion liikuntaneuvosto, 2019. - 219 s.


 

"Tämän ikäisenä pitää vielä harrastaa monipuolisesti erilaisia asioita." : vanhempien ja valmentajien näkemyksiä turvallisesta harrastajaryhmästä [Elektroninen aineisto] / Helenius, Jenni. Helsinki : [Mannerheimin Lastensuojeluliitto], 2019. - 31 s.


 

Hakanen, Tiina; Myllyniemi, Sami; Salasuo, MIkko (toim.): Oikeus liikkua : lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Helsinki : Nuorisotutkimusseura, 2019. - 145 s. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; 215)


 

 Lääketiede. Terveys


 

Pohjoissuomalaisten nuorten tyttöjen hyvinvointi : hypoteettinen malli [Elektroninen aineisto] / Wiens, Varpu.  Oulu : Oulun yliopisto, 2018. - 124 s. (Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica ; 1498)


 

Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio perustasolle [Elektroninen aineisto] / Ranta, Klaus et al. Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, 2017. - 102 s. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; 90/2017)


 

Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat / Ranta, Klaus ; Fredriksson, Jorma; Koskinen, Minna; Tuomisto, Martti T.; Charpentier, Pia.  Helsinki : Duodecim, 2018. - 627 s.


 

Psyykkisen työn tekemisen taidosta / Häkkinen, Maria (toim.). Helsinki : Nuorisopsykoterapia-säätiö, 2019. (Nuorisopsykioterapian erityiskysymyksiä, ISSN 1237-7880 ; 20)

 

Terveyden psykologia / Sinikallio, Sanna (toim.)  Jyväskylä : PS-kustannus, [2019]. - 316 s. 


 

Mitä Aspergerin syndrooma on, ja miten se vaikuttaa minuun? Opas nuorille / Ives, Martine

5. p., Helsinki : Autismi- ja Aspergerliitto, 2015. - 25 s. 

Sexualities : contemporary psychoanalytic perspectives / Lemma, Alessandra ; Lynch, Paul E. (eds.). London. New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. - 244 s.


 

Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy / Lemma, Alessandra

Second edition, Chichester, West Sussex : John Wiley and Sons, Inc, 2016. - 328 s.


 

The digital age on the couch : psychoanalytic practice and new media / Lemma, Alessandra 

Päihteet. Tupakka


 

Nuuska ja nuoret : laadullinen selvitys nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista [Elektroninen aineisto] / Piispa, Mikko.  Helsinki : Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 2018. - 50 s. 

Seksuaalikasvatus


 

Rakkaus, ilo, rohkeus : seksuaalisuuden portaat / Cacciatore, Raisa ; Korteniemi-Poikela, Erja.  Jyväskylä : PS-kustannus, 2018. - 207 s.


 

Respektiä : seksikirja pojille / Chavez Perez, Inti. Helsinki : Gummerus, 2019. - 239 s.


 

Seksuaalikasvattajan käsikirja / Oinonen, Maria ; Susineva, Anni

Helsinki : Hivpoint, 2019. - 125 s. Julkaisu on osa Seksuaaliterveyden työkalupakki -materiaalisalkkua

 

Seksuaaliterveyden työkalupakki [Oppimateriaali] Helsinki : Hivpoint, [2019]

Materiaalisalkkuun kuuluu kirja ja materiaalipaketti. Sisältää harjoituksia nuorten seksuaaliopetuksen ja -kasvatuksen tueksi sekä opetukseen tarvittavia välineitä.


 

Nautinnon aika / Ahtola, Anni ; Forsström, Tiia; Paalanen, Tommi

Helsinki : Into, 2019. - 226 s.

 

Organisaatiot. Johtaminen


 

Johtamisen kehittäminen / Juuti, Pauli. Jyväskylä : PS-kustannus, 2016. - 160 s.

 

Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? : opas järjestö- ja yhdistystoimijoille / Mäkinen, MIlla.  Helsinki : Changeagenta, 2018. - 189 s.


 

Viestintä. Mediakasvatus


 

Youth in the media city / Sumiala, Johanna ; Niitamo, Annaliina (eds.)

Helsinki : Finnish Youth Research Society/Finnish Youth Research Network, 2019. - 70 s.

(Publications ; 212)


 

Lapset, nuoret ja älylaitteet : taiten tasapainoon / Kosola, Silja ; Moisala, Mona; Ruokoniemi, Päivi  (toim.) Helsinki : Duodecim, 2019. - 175 s.


 

Pelikasvattajan käsikirja 2 / toimituskunta: Tommi Tossavainen, Aino Harvola, Ville Sohn, Heikki Marjomaa, Mikko Meriläinen, Pasi Tuominen, Helmi Korhonen, Pia Göös. Helsinki : Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 2019. - 248 s. (Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja


 

Pelaajabarometri 2018 : monimuotoistuva mobiilipelaaminen [Elektroninen aineisto] / Kinnunen, Jani ; Lilja, Pekka; Mäyrä, Frans.  Tampere : University of Tampere, 2018. - 89 s.

(TRIM Research Reports ; 28)

 

Verkko-ohjauksen ja -neuvonnan opas työntekijöille / Vitalini, Simona

Osaamiskeskus Koordinaatti, 2018. - 23 s.  Perustuu opinnäytetyöhön Counseling youth online - Guidelines for workers. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018. 


 

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja digitaalinen media. [Elektroninen aineisto]

Helsinki : Pelastakaa Lapset ry, 2017. - 12 s.


 

Taide. Teatteri


 

Luovan toiminnan työtavat : käsikirja sosiaali- ja terveysalalle / Karjalainen, Anna Liisa (toim.).  Jyväskylä : PS-kustannus, 2019. - 228 s. 

Tyttötrilogiasta kokemusten kirjoa avaavaan taidepedagogiikkaan / Jalkanen, Tiina

Helsinki : Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus, 2018. - 208 s. (Acta Scenica,; 54)  Väitöskirja, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Helsinki


 

Bändissä ja Vimmassa. Sosiaalinen sukupuoli arjesta esiintymislavalle turkulaisten nuorten bändiharrastuksessa [Elektroninen aineisto] / Käpylä, Tiina

Turku : Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, 2018. - 184 s.

(Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C, ; Osa 460,)

Musiikkitieteen väitöskirja. Scripta lingua Fennica edita, Turku 2018


 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************

UUTUUSLUETTELO 4/2018  (28.6.-17.12.18)

 

Psykologia

Anttila, Katriina: Web-based interventions supporting the mental health of adolescents with depressions / Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos, 2018. (Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D. Medica-Odontologica, 2343-3213 ; 1380). Annales Universitatis Turkuensis

Mayne, Brian: Goal Mapping -menetelmä : käytännön työkirja : kuinka toteutat unelmasi / Helsinki : Basam Books, 2015. - 212 s. (Viisas elämä)

Pihlström, Sami: Ota elämä vakavasti : negatiivisen ajattelijan opas / Helsinki : ntamo, 2018. - 272 s.

Rönkä, Anna Reetta: Experiences of loneliness from childhood to young adulthood : study of the Northern Finland Birth Cohort 1986 [Elektroninen aineisto] / Oulu : University of Oulu, 2017. - 192 s. (Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium, 1796-2242 ; 172)
Linkki:
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1594-5 (Linkki verkkoaineistoon)

Sinkkonen, Jari: Kiintymyssuhteet elämänkaaressa. Helsinki : Duodecim, 2018. - 223 s.

Smith, Emily Esfahani: Merkityksellisyyden voima /Jyväskylä : Tuuma, 2018. - 317 s.  Frank Martela: Saatesanat suomenkieliseen painokseen

 

Nuoriso. Yleistä

Ristikari, Tiina [et al.]: Suomi lasten kasvuympäristönä [Elektroninen aineisto] : kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä. Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. - 135 s. Muut tekijät: Markus Keski-Säntti, Elina Sutela, Pasi Haapakorva, Tomi Kiilakoski, Elina Pekkarinen, Antti Kääriälä, Mikko Aaltonen, Tiina Huotari, Marko Merikukka, Jarmo Salo, Aapo Juutinen, Anna Pesonen-Smith, Mika Gissler.
Linkki:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137104/URN_ISBN_978-952-34… (Linkki verkkojulkaisuun)

 

Tutkimusmenetelmät

Kiilakoski, Tomi; Honkatukia, Päivi (toim.): Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä / Tampere : Vastapaino, 2018. - 412 s. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura (Julkaisuja ; 206)


Sosiologia

Côté, James E.: Youth development in identity societies : paradoxes of purpose New York, NY : Routledge, 2019. - 251 s.

Haasio, Ari: Hikikomorit. Vantaa : Avain, 2018. - 109 s. 

Farrugia, David: Spaces of youth: work, citizenship and culture in a global context. Taylor & Francis Ltd, 2017. - 140 s. (Youth, young adulthood and society)

Güntner, Simon; Seukwa, Louis Henri; Gehrke, Anne-Marie; Robinson, Jill (eds.):  Local matters : how neighbourhoods and services affect the social inclusion and exclusion of young people in European cities. Berlin: Peter Lang, 2018. - 321 s.

Hinkkanen, Niina: Neuvottelua ja normalisointia : sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuvan häirinnän saamat merkitykset nuorten puheessa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta, 2018. - 87 s. (Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma)
Linkki:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805161939 (Linkki verkkoaineistoon)

Kivijärvi, Antti; Huuki, Tuija; Lunabba, Harry; Aalto, Ilana: Poikatutkimus. Tampere: Vastapaino, 2018. - 337 s. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; 205)

Laine, Sofia (toim.) : Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2018. 196 s. (Julkaisuja 209. Verkkojulkaisuja, 134, sarja: Kenttä)

Launis, Maaret & työryhmä: Tästä saa puhua! : seksuaalista väkivaltaa Suomessa Helsinki : S&S, 2018. - 169 s.

Lähde, Ville; Vehkoo, Johanna (toim.): Jakautuuko Suomi? : eriarvoisuus tutkijoiden, toimittajien ja taiteilijoiden silmin. Helsinki : Into, 2018. - 185 s.

Piispa, Mikko: Yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta. Helsinki : Teos, 2018. - 262 s.

Pulkkinen, Jonna ; Rautopuro, Juhani: Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla : Nuorisobarometri 2017 lisäotos. Valtion nuorisoneuvosto. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018. - 72 s. (Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja ; nro 59). Julkaistu myös verkkoaineistona. Linkki:
Opin polut ja pientareet harvaan asutuilla alueilla (Linkki verkkoaineistoon)

Ristkari, Maija; Suni, Niina; Tyni, Vesa: Sukupuolena ihminen : tietokirja transsukupuolisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta.  Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2018. - 228 s.

Taavetti, Riikka: Queer politics of memory : undisciplined sexualities as glimpses and fragments in Finnish and Estonian parts. Helsinki : University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, 2018. - 119 s.,130 sivua liitteitä. (Publications of the Faculty of Social Sciences, ISSN 2343-273X ; 87, 2018); Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta,
Linkki:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3330-4 (Linkki verkkoaineistoon)

Tormulainen, Aino: Tyttöenergialla kasvaneet : postfeministisen populaarikulttuuri-ilmiön yhdessä muistellut merkitykset. Helsinki : Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto, 2018. - 308 s. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, ISSN 1799-9219 ; nro 207).  Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu,

 

Politiikka. Osallistuminen

Airila, Auli ; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari: Opiskelijat mukaan [Elektroninen aineisto] : vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen. Hki : Työterveyslaitos, 2018. - 17 s.
Linkki:https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136561/Opiskelijat%20muka… (Linkki verkkoaineistoon)

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi [Elektroninen aineisto] : hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia. Hki : Työterveyslaitos, 2018. - 57 s. Tekijät: Auli Airila, Outi Aho, Mikko Nykänen, Minna Toivanen, Ari Väänänen, Susanna Ågren, Sari Mantila-Savolainen.
Linkki:https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136560/Nuorten%20osallisu… (Linkki verkkojulkaisuun)

Perspectives on youth. Volume 4. Young people in a digitalised world. Strasbourg : Council of Europe, European Comission, 2018. - 120 s. Kirjoittajat: Matina Magkou, Reinhard Schwalbach, Bram Spruyt, Ádám Nagy,  Anna Fazekas, Betty Tsakarestou, Lida Tsene, Dimitra Iordanoglou, Konstantinos Ioannidis, Maria Briana, Evaldas Rupkus, Kerstin Franzl, Daniel Poli, Jochen Butt-Posnik, Karima Rhanem, Adina Marina Calafateanu, Nuala Connolly, Claire McGuinness ja Antonia Wulff. Myös verkkojulkaisuna.
Linkki:
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10932228/PoY-4+Full/db47aa10-2… (Linkki verkkoaineistoon)

Rautiainen, Matti (toim.): Kohti parempaa demokratiaa : Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2018. - 74 s. Julkaistu myös verkkoaineistona.
Linkki:
https://www.youtube.com/watch?v=i04SCyTThq8 (Oheismateriaali)

Stenvall, Elina: Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus : lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä.  Tampere : Tampere University Press, 2018. - 166 s. (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN 1455-1616 ; 2407) Väitöskirja, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, Julkaistu myös verkkoaineistona
Linkki:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0820-9 (Linkki verkkoaineistoon)

Uusitalo, Kirsi ; Viljanen, Virva: Työpajojen osallisuusopas [Elektroninen aineisto] Helsinki : Allianssi ry. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry., 2018. - 17 s.
Linkki:
https://www.alli.fi/sites/default/files/2018-08/allianssi_tyopajojen_os… (Linkki verkkojulkaisuun)

 

Työ. Työllisyys

Kallio, Jenni; Teckenberg, Tia: Unelmia ja ohjaamohommia : Ohjaamo Helsinki : katsaus tuloksiin ja tulevaan 2017-2018. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2018. - 51 s. (Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja, ISSN 2242-4504 ; 2018:6) Myös verkkojulkaisuna
Linkki:
http://ohjaamo.hel.fi/wp-content/uploads/2018/01/Unelmia-ja-Ohjaamohomm… (Linkki verkkojulkaisuun)

Kultalahti, Susanna: "It¹s so nice to be at work!" : adopting different perspectives in understanding Generation Y at work. Vaasa : University of Vaasa, 2015. - 231 s. (Acta Wasaensia. Business administration, ISSN 1235-7871 ; 139). Väitöskirja, Vaasan yliopisto, kauppatieteellinen tiedekunta,
Linkki:
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-651-7.pdf (Linkki verkkoaineistoon)

Lempiäinen, Kirsti ; Silvasti, Tiina (toim.): Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa Tampere : Vastapaino, 2014. - 230 s.


Nuorisorikollisuus

Ranta, Tiina ; Martikainen, Soili (toim.):  Opas radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. [www-tuloste][Vantaa] : Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018. (Laurea julkaisut ; 88)
Linkki:
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140818/Laurea%20julkaisut%… (Linkki verkkoaineistoon)

 

Lastensuojelu. Nuortenhuolto

Forsberg, Hannele; Ritala-Koskinen, Aino (toim.): Monen kodin lapset : lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki : Gaudeamus, 2018. - 222 s.

Hautala, Helena: Sosioekonominen huono-osaisuus ja toisen asteen koulutus Suomessa : sukupuolittaista tarkastelua. Turku : Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 2017. - 67 s.  (Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma)

Malm, Karla: Itsenäistyvä nuori, vahvistuva toimija : tukea täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Helsinki : Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura. Suomen Punainen Risti, 2018. - 79 s.

Maynard, Lucy ; Stuart, Kaz: Promoting young people's wellbeing through empowerment and agency : a critical framework for practice. New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - 179 s.

Peltosalmi, Juha ; Eronen, Anne; Litmanen, Tapio; Londén, Pia; Näätänen, Ari-Matti; Ruuskanen, Petri; Selander, Kirsikka: Järjestöbarometri 2018 : järjestöjen toimintaedellytykset Helsinki : SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 2018. - 254 s. (Järjestöbarometri, ISSN 1796-5950). Julkaistu myös verkkoaineistona
Linkki:
https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/11/jarjestobarometri-2018-… (Linkki verkkoaineistoon)


Asuminen

Fredriksson, Peter (toim.): Yömajasta omaan asuntoon : suomalaisen asunnottomuuspolitiikan murros Helsinki : Into, 2018. - 213 s.


Kasvatus. Koulutus. Opetus

Becker, Peter ; Loynes, Chris; Humberstone, Barbara; Schirp, Jochem (eds.): The changing world of outdoor learning in Europe London # New York, NY : Routledge, 2018. - 283 s. (Routledge research in education)

Gray, Tonia ; Mitten, Denise: The Palgrave international handbook of women and outdoor learning. New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2018. - 924 s. (Palgrave Studies in Gender and Education)

Laukkanen, Anu ; Miettinen, Sari; Elonheimo, Aino-Maija; Ojala, Hanna; Saresma; Tuija (toim.): Feministisen pedagogiikan ABC : opas ohjaajille ja opettajille. Tampere : Vastapaino, 2018. - 291 s.

Värri, Veli-Matti: Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Tampere : Vastapaino, 2018. - 186 s.


Koulukasvatus

Lapsen ääni 2018. Lasten kokemuksia vähävaraisuudesta ja kiusaamisesta kouluympäristössä [Elektroninen aineisto]. Helsinki : Pelastakaa Lapset ry, 2018
Linkki:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2018/08/201632… (Linkki verkkoaineistoon)

Markkanen, Eeva-Liisa: Oppilaiden osallisuus ja kiusaamisen ehkäisy. Helsinki : [Mannerheimin Lastensuojeluliitto], 2017. - 31 s. Myös verkkojulkaisuna.
Linkki:
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/08/07155906/MLL_Oppilaiden-osallisuus_www.pdf

Mitchell, David: 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa. Jyväskylä : PS-kustannus, 2018. - 441 s.

Olsson, Pia: Kaikki vähä erilaisii : yläkoulun sosiaaliset suhteet Helsinki : Gaudeamus, 2018. - 326 s.


Monikulttuurisuus. Globaalikasvatus

Tienhaaroja ja umpikujia. Maahanmuuttaja-asiakkaat neuvonta- ja ohjaustyössä. Helsinki : Suomen pakolaisapu, 2018. - 71 s. Kirjoittajat: Iina Helldan ja työryhmä
Linkki:
https://pakolaisapu.fi/wp-content/uploads/2018/03/tienhaarojajaumpikuji… (Linkki verkkoaineistoon)


Pienimäki, Mari; Tuominen, Jaakko; Kuusisto, Anna-Kaisa (toim.):  Trust! Kulttuurinen kohtaaminen kasvotusten ja mediassa Tampere : Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. Suomen Akatemian TRUST-kärkihanke, 2018. Julkaistu myös verkkoaineistona
Linkki:
http://www.transculturaltrust.net/wp-content/uploads/2018/08/opetusmate… (Linkki verkkoaineistoon)

 

Nuorisotyö

Ahonen, Tiina; Särkelä, Ville: Nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishanke (2016-2018): loppuraportti [www-tuloste]. Helsinki : Suomen mielenterveysseura. Allianssi ry, 2018. - 14 s. Julkaistu myös  verkkoaineistona
Linkki:
https://issuu.com/allianssiry/docs/nuorisotyon_kriisivalmiuden_kehitta (Linkki verkkoaineistoon)

Alldred, Pam ; Cullen, Fin; Edwards, Kathy; Fusco, Dana: The SAGE Handbook of Youth Work Practice / London : Sage Publications, Inc., 2018. - 633 s.

Komonen, Katja; Ronkainen, Jussi (toim.): Punaisen langan virkkausta - näkökulmia nuorisotyön koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistyöhön / Mikkeli : Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, 2018. - 247 s.

Laine, Vappu ; Aho, Leena: Nuoria arvostaen : 70 vuotta nuorisotyötä Turussa. Turku : Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala, nuorisopalvelut, 2018. - 206 s.

Ojanperä, Anne-Mari: "Just nää kaikki mediapajat ja semmoset mis tehään jotakin yhessä" : tapaustutkimus kulttuurisen nuorisotyön menetelmistä sosiaalisen vahvistamisen välineenä. Mikkeli : Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, 2017. - 81 s. (Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi AMK). Opinnäytetyö)

Ord, John (ed.): The Impact of Youth Work in Europe: A Sudy of Five European Countries. Helsinki : Humak University of Applied Sciences, 2018. - 240 s. (Publications ; 56)  Muut toimittajat: Marc Carletti, Susan Cooper, Christophe Dansac, Daniele Morciano, Lasse Siurala, Marti Taru. Developing and Communicating the Impact of Youth Work in Europa -hanke
Linkki:
http://www.theseus.fi/handle/10024/152431 (Linkki verkkoaineistoon)

Tilsen, Julie Beth: Narrative approaches to youth work : conversational skills for a critical practice. New York; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - 161 s.

Williamson, Howard; Basarab, Tanya; Coussée, Filip (eds.): The history of youth work in Europe : Youth work and social work. Connections, disconnections - The social dimension of youth work in history and today. Strasboug : Council of Europe, 2018. - 193 s.


Järjestöjen nuorisotyö

Laitinen, Hanna: Nuorten, valtion vai markkinoiden asialla? : nuorisojärjestöjen hybridit toimintalogiikat. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2018. - vua, 40 sivua useina numerointijaksoina, 25 numeroimatonta sivua) : (JYU dissertations, ISSN 2489-9003 ; 31) Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiologia,

Lehto, Tanja: Yhteisöllisyyden tunteet järjestötoiminnassa : sisällönanalyysi Vasemmistonuoret ry:n jäsenten haastatteluista. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2017. - 117 s. (Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma) Myös verkkojulkaisuna
Linkki:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201801261338 (Linkki verkkoaineistoon)


Erityiskasvatus

Berggren, Katariina; Hämäläinen, Jari (toim.): ADHD-käsikirja /Jyväskylä : PS-kustannus, [2018]. - 337 s. : 379  Vapaa-aika. Harrastukset

Isomäki, Mari: Milleniaalien vapaa-ajan aktiivisuusrakenteet Turussa paikka- ja aikamerkittyjä Instagram-kuvia analysoiden. Turku : Turun yliopisto. Maantieteen ja geologian laitos, 2018. - 83 s. (Maantieteen pro gradu -tutkielma)

Sandberg, Erja: ADHD ja oppimisen tuki : huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Jyväskylä : PS-kustannus, 2018. - 218 s.


Lääketiede. Terveys

Lindfors, Bodil; Waldekranz, Cecilia; Ikonen, Jarmo (toim.): Keho ja mieli - johdatus psykofyysiseen terapiaan.  Helsinki : Duodecim, 2018. - 264 s.


Päihteet. Tupakka


Pelto-Arvo, Roosa: Nuorten salibandypelaajien nuuskan käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät [Artikkeli] : LIIKUNTA & TIEDE 2017:6  s. 73-80 / Linkki: https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t-617_artikke… (Linkki verkkoaineistoon)

Puupponen, Maija: Energiajuomien ja päihteiden käytön väliset yhteydet 9-luokkalaisilla : WHO-Koululaistutkimus / Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Liikuntatieteellinen tiedekunta, 2017. - 57 s. (Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma) Myös verkkojulkaisuna
Linkki:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201706142860 (Linkki verkkoaineistoon)


Seksuaalikasvatus

Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen digitaalisessa mediassa [Elektroninen aineisto] Helsinki : Pelastakaa Lapset ry, 2018. - 60 s. Tekijät:  Hanna-Leena Laitinen, Sari Valoaho, Minna Kylmälahti,  Nina Vaaranen-Valkonen, Tuomas Sarparanta.
Linkki:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2018/08/311316… (Linkki verkkoaineistoon)


Organisaatiot. Johtaminen

Mäkinen, MIlla: Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi?: opas järjestö- ja yhdistystoimijoille Helsinki : Changeagenta, 2018. - 189 s.

Ritakallio, Timo ; Vuori, Timo O.: Elävä strategia : kyky nähdä, taito tarttua tilaisuuteen. Helsinki : Alma Talent, 2018. - 169 s.


Viestintä. Mediakasvatus

Kuorikoski, Juho: Pelitaiteen manifesti / Helsinki : Gaudeamus, 2018. - 340 s.

Puska, Maija (toim.): Mediametkaa! Osa 10 : Mediakasvatuksen parhaat käytännöt / Jyväskylä : PS-kustannus, 2018. - 113 s.

Some Game! Peli sosiaalisesta mediasta ja itsetunnosta [Oppimateriaali] Nuorten mielenterveysseura Yeesi, 2018. Peli on toteutettu yhteistyössä Laurea Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Julia Toivonojan ja Emmi Vauhkosen kanssa osana heidän opinnäytetyötään. Sosiaalinen media & itsetunto – peli mielenterveyden edistämiseksi - http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018061814032
Linkki:
http://yeesi.fi/ammattilaisille/hyvan-mielen-harjoitteita/somegame-peli… (Linkki verkkoaineistoon)

Raevaara, Tiina: Tajuaako kukaan? : opas tieteen yleistajuistajalle /Tampere : Vastapaino, 2018 (2016). - 202 s.


Kielitiede. Kirjallisuus

Salminen, Ida; Salminen, Riikka: Tarinoita suomalaisista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa / 2.p., Helsinki : Kustantamo S&S, 2018. - 278 s.